Rätt att utveckla djurparken!

Centerpartiet är övertygat om att djurparken har både kunskap och förstånd om hur det går att kombinera en berg- och dalbana ihop med djur och natur. 

Kolmårdens djurpark vill satsa på en ny attraktion. En gigantisk berg- och dalbana i trä ska dra nya besökare till en park där man i första hand förväntas få uppleva djur och natur, inte tivoli.

Den nya attraktionen väcker en del känslor. Går det att kombinera en berg- och dalbana med en djurpark, hur kommer djuren att reagera, försvinner djurparkens själ och vilka konsekvenser finns det för Kolmårdens natur? Andra aspekter är hur man har tänkt att klara trafikföring och annan infrastruktur till och från Kolmården.

Frågorna är självklart berättigade och kräver sina svar, inte minst vad gäller intrång i känsliga naturmiljöer. I grund och botten är dock Kolmårdens ansats, att vilja utveckla djurparken och besöksnäringen, i helt rätt riktning.

Besöksnäringen är den bransch som växer mest i hela världen. Enligt nationella mål så ska turismens omsättning i Sverige fördubblas från nuvarande cirka 250 miljarder kronor till 500 miljarder kronor fram till 2020. Här ska Norrköping naturligtvis finnas med. Centerpartiet vill att fler ska kunna turista här, fler ska kunna få jobb och att fler ska välja att bosätta sig här även permanent. 

Kolmårdens djurpark är en turistmotor för större delen av sydöstra Sverige. Genom gediget arbete och mycket kunskap har man lyckats hålla sig kvar och utveckla parken trots stenhård konkurrens. Till skillnad mot andra besöksparker måste en djurpark hållas igång året runt. Det innebär höga kostnader som några få sommarveckors intäkter måste täcka. Därför är det helt naturligt att djurparken också måste tänka nytt och pröva nya affärsidéer för att kunna hålla igång det hela.

Djurparkens satsning måste ses i ett vidare perspektiv än enbart byggnation av en ny berg- och dalbana. Dagens väg till djurparken är oacceptabel, speciellt för de som bor precis intill djurparken. Vägen måste förbättras eller få en annan sträckning. Kombinationen av tåg och buss borde också kunna utvecklas vidare.

Fler borde också kunna bo i Kolmården, både vid enstaka gästnätter och permanent. Här är det viktigt att kunna erbjuda bra tillfälliga boenden men också se över vilka möjligheter det kan finnas för en ny strand- och vildmarksnära bostadsbyggnation. 

Kolmårdens djurpark är således inte enbart en djurpark utan ett nav för hela besöksnäringen och kringliggande näringsliv. Lokala småföretag, leverantörer och hela restaurang- och cafébranschen är heller inte att förglömma i det här sammanhanget. Många kan dra nytta av djurparkens dragningskraft, det ger jobb och tillväxt.

Centerpartiet är övertygat om att djurparken har både kunskap och förstånd om hur det går att kombinera en berg- och dalbana ihop med djur och natur. Annars skulle hela konceptet falla. Rätt hanterat kommer satsningen att ge mycket tillbaka i form av upplevelser och fler hundra arbetstillfällen, inte minst för våra ungdomar. 

Kommunalrådet Bengt Cete (MP) anser att Kolmårdens utvecklingsplaner enbart är en planfråga. För oss i Centerpartiet är det inte så. För oss är det en fråga om att se turistbranschen i sin helhet. Här gäller det att på ett klokt sätt tillvarata möjligheter och entreprenörskap inom ett område som har en stor utvecklingspotential.

Karin Jonsson (C)
Sven-Åke Andersson (C)