Norrköping
Centerpartiet lokalt
  • / Aktuellt
  • / Kampanjandet har startat!

Kampanjandet har startat!

På bild syns Karin Jonsson och Roger Sandström, som igår kampanjande mellan Spiralen och Spiralen.