Antibiotika ska komma från doktorn och inte maten!

Vi kan väl alla vara överens om att antibiotika det är något vi vill få från doktorn. Inte från kotletten vi äter till middag. I Sverige har vi kommit långt när det gäller att begränsa användningen av antibiotika i produktionen av vår mat. Saken är den att antibiotikaanvändningen är ett problem som inte känner några gränser. Bara i vårt grannland Danmark har fyra personer dött de senaste åren till följd av antibiotikaresistenta stafylokocker, så kallade MRSA. Dessutom har det visat sig att nio av tio danska grisar bär på denna bakterie.

Det handlar om ett reellt hot som måste bemötas och vi kan inte göra det ensamma. Centerpartiets övertygelse är att antibiotikafrågan kräver både lokal och global handling. Sverige kan inte ensamt bromsa utvecklingen mot antibiotikaresistens. Men precis som i klimatfrågan kan vi vara ett föredöme och ta täten i ett målmedvetet internationellt arbete.

Centerpartiet kommer därför att driva frågan om minskad antibiotikaanvändning i såväl EU som i andra internationella sammanhang, samtidigt som vi kommer att driva på för ytterligare åtgärder inom Sverige.

Centerpartiet har därför tagit fram ett handlingsprogram med tio punkter på hur problemet med överdriven antibiotikaanvändning ska kunna tacklas.

1. Tillsätt en global kriskommission för antibiotika

2. Främja drivkrafter som gör det lönsamt att forska fram ny antibiotika

3. Sätt ett gemensamt nordiskt mål om att man inom fem år ha lägst antibiotikaförskrivning i Europa

4. Ge tullen befogenheter att beslagta antibiotika

5. EU-register för antibiotikaanvändning

6. Högre krav på EU-länder att minska sin antibiotikaanvändning

7. Måltidslyft och krav på minst svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar

8. Öka kunskapen om antibiotikaresistens

9. Höjda krav på minskad förskrivning av antibiotika inom sjukvården

10. Stoppa spridningen av multiresistenta bakterier inom sjukvården

Mitt och Centerpartiets mål är att mat ska vara fri från antibiotika så att antibiotikan kan finnas kvar som ett pålitligt botemedel även för framtida generationer.

Roger Sandström (C), kandidat till kommun- och landstingsfullmäktige