Ingen verkstad i Mona Olssons fögderi!

Den rödgröna majoriteten säger att de vill ta bort de delade turer inom kommunens verksamhet, men inget görs. Vid flertalet tillfällen har majoriteten pratat om detta. Senast de pratade om det var på debatten hos fackförbundet kommunal den 2/9. Vid lite samtal med olika verksamheter har det kommit fram att det finns verktyg som kommunen provat och som visat positiva resultat och som är kostnads neutrala.  

Av någon anledning bromsas användandet av dessa verktyg inom organisationen. Vi tror att det saknas politiskt mod och vilja bland den regeringströtta majoriteten att använda de verktyg som finns för att ta tag i situationen och lösa problemen.Vi i Centerpartiet har idéerna och viljan att göra något konkret för att lösa problemet och ber om väljarnas stöd att driva igenom detta i kommunen.

Christian Widlund
Tel: 070-899 30 00
E-post: christian.widlund@centerpartiet.se 
Vice ordf Centerpartiet Norrköping
Kandidiat till Kommunfullmäktige Norrköping

eller

Roger Sandström
Tel: 072-716 38 59
E-post: roger.sandstrom@centerpartiet.se
Kandidat till Kommunfullmäktige Norrköping och Landstinget Östergötland