CENTERPARTIET HAR FASTSTÄLLT SINA NOMINERINGAR TILL KOMMUNALA UPPDRAG!

Inför de val som kommunfullmäktige ska genomföra måndagen den 15 december har centerpartiets medlemsmöte fastställt sin representation på de olika uppdragen.  

Nedan förslagen i korthet.

För mer information kontakta kommunalrådet Karin Jonsson på telefon 073-205 42 60 eller pol.sekr. Roger Sandström på telefon 072-716 38 59.

Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden
Förste vice ordförande: Lars-Olof Johansson, Vikbolandet
Ersättare: Lina Lundgren, Norrköping

Vård- och omsorgsnämnden
Ledamot: Roger Sandström, Norrköping

Socialnämnden
Ersättare: Kay Andersson, Skärblacka

Överförmyndarnämnden
Ersättare: Peter Appelqvist, Norrköping

Valnämnden
Ersättare Gabriella Karlsson, Norrköping

Stadsplaneringsnämnden
Förste vice ordförande Christian Widlund, Norrköping
Ersättare: Erik Darenius, Åby

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
Ledamot Lars-Magnus Cederblad, Vikbolandet

Tekniska nämnden
Ordförande Karin Jonsson, Vikbolandet
Ersättare: Daniel Åhs Karlsson, Norrköping

Utbildningsnämnden
Ledamot Fredrik Blomberg, Kolmården

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare Per Strålin, Norrköping

Norrköpings Hamn och stuveribolag
Ledamot Sven-Åke Andersson, Kolmården

Norrköpings vatten och avfall, NoVa
Ledamot Peter Gustavsson, Kolmården

Upplev Norrköping
Ledamot Britta Andersson, Skärblacka

Samhälls- och eventfastigheter
Ersättare Gösta Nilsson, Vikbolandet

Rådhus AB
Ledamot Karin Jonsson, Vikbolandet

Nämndemän
Lars Lindkvist, Norrköping
Sören Glimnér, Vikbolandet
Fredrik Collin, Norrköping