Karin Jonsson tar plats i SKL:s beredning för samhällsbyggnad!

Det beslutade SKL:s nyvalda styrelse på onsdagen.

– Det här ska bli jätteintressant. Det är bra att man får vidga sina vyer inom de områden man jobbar med, säger kommunalrådet Karin Jonsson.

Karin Jonsson har stor erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor från sin tid som kommunpolitiker i Norrköping. Hon poängterar också vikten av att Norrköping är representerat inom SKL:s olika organ.

– Det handlar om kunskapsutbyte och jag kommer självklart att delge mina kollegor här i Norrköping det jag får med mig, säger Karin Jonsson.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation där alla kommuner, landsting och regioner är medlemmar.  SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet.  SKL fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.  I den rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.  Dessutom erbjuds kurser och konferenser inom ett brett spektrum av ämnen.

Beredningen för samhällsbyggnad bereder frågor om hållbar utveckling.  I uppdraget ingår klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal infrastruktur, kommunalteknik, trygghet och säkerhet, fastigheter och lokalförsörjning.