Centerpartiet hyllar Packoplock med en guldklöver!

Packoplock, som skapat flest jobb bland småföretagen i Norrköping under förra året tilldelas Centerpartiets Guldklöver.

”Färska siffror visar att Packoplock har skapat flest arbetstillfällen bland småföretagen i kommunen under förra året.  De har skapat åtta nya jobb vilket är en ökning av hela 80 procents arbetsstyrka.  Genom att hylla dem med Guldklövern vill vi visa vår uppskattning för deras insatser.  Många vet kanske inte hur otroligt viktiga småföretagen är för kommunen, att de och deras anställda utgör den största skattebetalaren på kommunal nivå, hela 31 procent av vår kommuns skatteintäkter kommer därifrån”, säger Karin Jonsson, Centerpartiets kommunalråd i Norrköpings kommun.

”Vi ser med oro på hur den rödgröna regeringen nu avsevärt försvårar för småföretagarna genom att kraftigt höja arbetsgivaravgifterna för unga och begränsa ROT och RUT.  Istället väljer de att satsa på statliga praktikplatser.  Det är ett hån mot de små företagen eftersom det är de som skapar riktiga jobb - inte staten.  På riksnivå bedriver vi en aktiv opposition och här i kommunen är det nu än viktigare att vi växlar upp arbetet för att göra det enklare för företagen”, avslutar Karin Jonsson.  

Guldklövern är en utmärkelse som delas ut av Centerrörelsen till jobbskapare och vardagshjältar som genom sin verksamhet bidrar till kommunens utveckling och välfärd.