Centerpartiet i Norrköpings kommun har hållit årsmöte på Norells

Kretsordförande Kerstin Sjöberg hälsade alla välkomna och sedan höll SMHI:s generaldirektör Rolf Brennerfelt föredrag om SMHI:s verksamhet samt och informerade lite om vilken påverkan på miljön som de ser har skett under senare år.  

Efter kaffe, smörgåstårta och strutsäggkaka tog sedvanliga årsmötesförhandlingar vid.  Till stämmopresidie valdes Johan Lundgren (ordförande) och Roger Sandström (sekreterare).  Året som varit avhandlades och styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.  En ny styrelse valdes; Sven-Åke Andersson, Daniel Åhs, Erica Pettersson och Peter Appelqvist lämnade styrelsen och in valdes Fredrik Collin (ledamot), Magnus Eriksson (ersättare), Ingela Fredriksson (ersättare), Pernilla Knutsson (ersättare) och Daniel Berggren (ersättare).  28 ombud till distriktets stämma den 16 april valdes och likaså omvaldes ombud till riksstämman om en sådan skulle bli aktuell.  

Verksamheten för 2016 diskuterades och en budget anmäldes.  

Årsmötet avslutades med avtackningar och utdelning av blommor.

(kontaktuppgifter till styrelsen finns under särskild flik!)