Visionen för Norrköpings kommun år 2035

Idag har Kvartetten i Norrköping presenterat visionen för Norrköpings kommun:

Vision 2035
Året är 2035. Norrköping är platsen där skaparkraft i en avspänd och välkomnande atmosfär är en del av själen. En vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart sätt. Här utvecklar vi våra förmågor och skapar nya möjligheter tillsammans.

Vi skapar tillväxt med kreativitet och kunskap
År 2035 är Norrköpings kommun ett kreativt centrum med varierat näringsliv och tydlig kunskapsprofil, där lärande och skaparkraft står i fokus. Barn och ungdomar utmanas att utveckla sina förmågor i förskola och skola. Universitetet i Industrilandskapet drar ständigt till sig fler studenter och forskare. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv, som med bredd och spets attraherar talanger och olika kompetenser. Satsningar på infrastrukturen har befäst Norrköpings position som logistiskt centrum.

Vi skapar livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer
År 2035 är Norrköping en kommun som passar all oavsett om man dras till havet, landet eller citypulsen. Våra mindre orter är livfulla platser med småstadskaraktär som lockar till inflyttning. Naturområden, parker och Promenaderna är grunden i ett kontrastrikt Norrköping. Nya stadsdelar kring Strömmen förstärker stadens identitet och modern arkitektur kompletterar djärvt våra historiska byggnader. Utmärkta tågförbindelser gör det lätt att pendla och i staden väljer man gärna cykeln eller de norrköpingsgula spårvagnarna. Kultur-, idrotts- och nöjeslivet skapar mötesplatser, möjlighet till personlig utveckling och rekreation. Utbudet är av högsta klass, med en närhet som förstärker upplevelsen för såväl invånare som besökare.

Vi skapar gemenskap och tar ansvar för en hållbar framtid
År 2035 är Norrköping en kommun som växer hållbart. Omsorgen är väl utbyggd och det finns goda möjligheter till egen försörjning som ger människor grundtrygghet. Vårt långsiktiga arbete för att minska miljöpåverkan och möta klimatförändringar är framgångsrikt och Norrköping är en av landets främsta miljökommuner. Här finns en enkel, avspänd och välkomnande attityd som gör att vi alla kan vara oss själva och känna oss hemma. Med respekt för Norrköpings själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

År 2035 är Norrköping

  • en kommun med fler än 175 000 invånare
  • en plats där alla barn och ungdomar mår bra och har framtidstro
  • en universitetsstad med fler än 10 000 studenter
  • en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad
  • en självständig del av Stockholms arbetsmarknadsregion
  • en kommun med näringslivsklimat i toppklass

 

Läs mer på kommunens hemsida