Vi sviker inga väljare!

Darko Mamkovic (SD) anklagar Centerpartiet för att svika sina väljare, men snarare handlar det om att ta ansvar!

IDarko Mamkovic borde vara väl insatt i hur det parlamentariska läget blev i Norrköping efter valet 2014. Inget block fick egen majoritet vilket krävde nya lösningar. Våra väljare vill se centerpolitik i Norrköping. Genom vårt val av samarbetspartner respekterar vi väljarnas uppdrag och Norrköping har nu fått en styrning med tyngdpunkten mer i mitten utan ytterlighetspartier. Detta är inget unikt för Norrköping, många kommuner i Sverige har numera blocköverskridande majoriteter.   

Centerpartiet har en lång tradition av att vara ett pragmatiskt och lösningsfokuserat parti i många av Sveriges kommuner, så även i Norrköping. I motsats till vad Mamkovics tycks tro så utser vi inga "ärkerivaler". Vår erfarenhet är att ett konstruktivt partiarbete är betydligt mer framgångsrikt än att ständigt klanka ner på andra partier, oavsett om man sitter i opposition eller majoritet. Det är kanske en erfarenhet som också Mamkovic borde ta till sig, speciellt som han ägnar ett helt debattinlägg åt att kritisera andra partier utan att ha egna förslag om hur olika problem ska lösas.   

Våra väljare förväntar sig att vi ska driva de frågor vi gick till val på, vilket vi nu också gör. Man förväntar sig säkert också att vi som politiker ska kunna leda kommunen på ett ansvarsfullt sätt. Därför var det naturligt för oss i Centerpartiet att ta det ansvaret ihop med andra partier där vi kunde enas om en politisk inriktning för kommunen. I en koalition får alla ge och ta, så är det.

Visst finns det utmaningar för Norrköping, och mycket politiskt arbete kvarstår. Men att också se allt positivt som sker ger ny energi att ta tag i problemen. Vi uppfattar att våra väljare uppskattar att Centerpartiet har inflytande i den styrande Kvartetten. Det tror vi är bra och framgångsrikt för Norrköpings kommun. 

Kerstin Sjöberg
Ordf. Centerpartiets kommunkrets i Norrköping