Svar till Ingrid Andersson

”Läser i NT att kriminella avlönas med cirka 20 000 kronor per månad av Norrköpings kommun trots att de fortsätter sin kriminella bana”, skriver Ingrid Andersson och menar att pengarna istället borde användas till Träffpunkterna för äldre.

Hennes upprördhet är förståelig om det verkligen hade varit så som NT beskrivit det. I själva verket betalar kommunen pengar till ett socialt företag som försöker hjälpa före detta kriminella tillbaka till ett laglydigt och drogfritt liv. Kommunen står för en mindre del av den finansiering som nämns, och dessutom är det en förutsättning för deltagande att man inte fortsätter sina kriminella bana. En person har av det skälet lämnat verksamheten.

När detta är sagt, och förhoppningsvis Ingrid Andersson och andra känner till de rätta förhållandena; vi från kommunen är medvetna om att den här typen av verksamheter är riskfyllda. Tyvärr visar det sig att många kriminella återfaller, och att olika typer av stöd, rehabiliteringar med mera misslyckas. Det här företaget, Icreate, har hittills lyckats över förväntan, men självklart finns en medvetenhet om att vägen till laglydighet ofta är lång och krokig.

Vi är helt övertygade om att vi måste pröva denna och andra vägar. Kriminaliteten är ett allvarligt problem i vår kommun, och därför måste polisen och andra rättsvårdande myndigheter göra allt de kan för att stoppa och straffa brottslingar. Kommunens ansvar är framför allt att arbeta förebyggande och ge stöd till dem som vill lämna kriminaliteten.

Men är det då inte viktigare att satsa pengar på de äldre istället för på före detta kriminella? Ja, vi behöver lägga mer pengar på äldreomsorg, och det gör vi bland annat genom att kraftigt öka
antalet platser på särskilda boenden. Om vi dessutom kan förhindra att människor återfaller i brottslighet så kan vi föra över ännu mer pengar till vård och skola. För en sak vet vi, nämligen att fortsatt kriminalitet kostar både lidande och pengar.

Om Icreate räddar en enda person så har hela kommunens ersättning finansierats. Och ännu viktigare, företaget har lyckats förhindra att en person återfaller i brottslighet med allt vad det
betyder i mänskligt lidande för offren.

Karin Jonsson (C)
Lars Stjernkvist (S)