Stark utveckling för Norrköpings kommun!

SCB (statistiska centralbyrån) har publicerat arbetsmarknadsstatistiken för år 2015. I denna rapport finns flera faktorer som visar på en lyckad utveckling för Norrköpings kommun.

  • 1 600 fler arbetstillfällen har tillkommit under 2015 jämfört med 2014.  Det är en ökning med 2,6 procent medan rikssnittet är 1,7 procent.
  • Även andelen förvärvsarbetare ökar. I Norrköpings kommun ökar antalet förvärvsarbetare med 1 410 personer (2,3 procent). Ökningen i riket i genomsnitt var 1,7 procent.
  • I åldersgruppen 20-64 år ökar andelen förvärvsarbetare med 0,8 procentenheter till 74,9 procent. Det visar på en något snabbare ökning än riket, om än något svagt tyder siffrorna på en positiv trend vad gäller arbetslösheten.

- Detta är glädjande siffror som vi kan se som ett kvitto på att hårt arbete för att förbättra företagsklimatet, att få fler i sysselsättning och locka fler företag till etablering i kommunen lönar sig, säger Lars-Olof Johansson (C), vice ordförande i arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden.

Sammanfattningsvis visar statistiken från SCB att Norrköpings kommun har en stark utveckling och växer snabbare än riket och i minst samma takt som jämförbara kommuner.