Många missförstånd om Strömsholmen

Jag kan tycka att många åsikter i debatten om Strömsholmen beror
på missförstånd. Många som är kritiska till hotellet utgår från att de aldrig
själva kommer att bo på hotellet och tror att ett hotell på holmen skulle göra
den till privat mark där de inte får vistas.

Från Stadsplaneringsnämndens sida har vi hela tiden sagt att Strömsholmen ska vara en tillgänglig plats för alla och att det ska myllrar av liv. Det vinnande förslaget med en publik restaurang i bottenvåningen på byggnaden – något som också de mest kritiska rösterna har ropat efter - och en öppen terrass på taket skapar möjligheter till att göra Strömsholmen till en mötesplats. En plats där man också kan ta med sig en filt och slå sig ner i gräset och äta medhavd fika, sola eller leka. Att det i övriga delarna av byggnaden finns ett hotell som har öppet dygnet runt innebär att platsen är bemannad dygnet runt och skapar på så sätt en större trygghet till platsen.

När det gäller gestaltningen av själva byggnaden så har Tjuren Projektpartner anlitat en professionell arkitekt som också har kommunens krav på att byggnaden ska förhålla sig till sin omgivning med i sina tankar. Om det blir en fin eller ful gestaltning kommer det alltid att råda olika meningar om.

Strömsholmen är en central plats i Norrköping som många Norrköpingsbor har en relation till på ett eller annat sätt och jag kan på ett sätt förstå de som har sina barndomsminnen från Strömsholmen och vill att det ska se ut som förr. Frågan är om vi ska gestalta staden utifrån nostalgi eller om vi ska bygga en stad för framtiden. Jag kan tycka att vi ska göra båda delar. Vi ska dels ta fram den äkta, genuina karaktären av Norrköping men också bygga på den så att dagens generation får sina egna minnen från Norrköping att bära med sig och minnas genom livet.

Trots att ett antal höga kritiska röster har hörts i debatten har jag inte lyckats fånga upp några konkreta förslag på vad man hellre vill se på Strömsholmen. Förslaget om restaurang är redan tillgodosett och en konsthall är inte aktuellt. Då återstår bara alternativet att inte bygga alls på
Strömsholmen, det ser jag inte som ett bra alternativ alls.

Jag ser med stort intresse fram mot den utveckling som kommer att ske på Strömsholmen och i området runt omkring.

Christian Widlund (C)
1:e vice ordförande i Stadsplaneringsnämnden