Inget konstigt med Strömsholmen

Min debattartikel om Strömsholmen har väckt en hel del reaktioner, flera positiva men också en del negativa. De mest kritiska inläggen verkar vara besvikna över att jag avfärdar förslaget att bygga en konsthall.

Det är inte konstigt att jag gör det. Stadsplaneringsnämnden har avslutat en tävling för byggrätten på Strömsholmen och förslaget att bygga en konsthall var inte det förslag som vann. Jag tycker att det är viktigt för trovärdighetens skull, att vi håller fast vid besluten vid sådana här tävlingar. Dessutom har intressenten som lämnade förslaget om en konsthall redan gått vidare i processen för att hitta en annan placering i Norrköping. Den processen styr inte kommunen över.

Det är heller inte konstigt att jag i min debattartikel frågar efter konkreta förslag eftersom kritikerna mot det vinnande förslaget inte pratar med en gemensam röst. När kritiken inte är samstämmig är det svårt att sammanfatta vad ”folket” vill. Är det ett hotell som är fel, är det byggnaden som är ful, är det en konsthall som ska byggas, är det golfbanor som ska finnas, ska det vara en låg byggnad med restaurang och café, ska det bara vara en oas med bänkar? Ska vi som ansvariga politiker lyssna på folkets röst som inte är enad, måste svaret bli att vi inte kan göra något alls. Vilket förslag vi än skulle lyssna på skulle rendera i kritik från en grupp medborgare. Nu har vi ett förslag som har utsetts av en majoritet av ledamöterna i stadsplaneringsnämnden, det passar inte alla men det är ett förslag som ligger i linje med kommunens planer för hela området.

Skribenterna med signaturerna ”E.Andersson”, ”HG” och moderaterna Christer Frey och Mårten Jarl kritiserar mig och stadsplaneringsnämnden för att inte lyssna på medborgarna, men vet dessa skribenter själva vad en majoritet av medborgarna vill ha?

Ett av kriterierna i tävlingen var att förslaget skulle kunna samverka med det kallbad som kommunen vill uppföra i Strömmen. Ett förslag som förresten moderaterna motionerade om i kommunfullmäktige för ett antal år sedan. I förslaget att bygga konsthall framgick tydligt att intressenten inte var intresserad om det skulle bli ett bad vid Strömsholmen, så det var en av anledningarna till att det förslaget inte vann. Frågan är om moderaterna har ändrat åsikt och inte längre vill ha något bad i Strömmen eller är Christer Freys och Mårtens Jarls debattartikel (NT31/12) ett eget utspel?

Något som är märkligt var Moderaternas agerande i Stadsplaneringsnämnden när vinnaren skulle utses. I stället för att utse en vinnare ville moderaterna först utreda på vilken annan plats konsthallen skulle kunna byggas. Jag tycker det var ett konstigt förslag att först hitta en alternativ plats till ett av förslagen i tävlingen och sedan utse en vinnare. En majoritet av nämndens ledamöter tyckte däremot att vi först skulle utse en vinnare och sedan hjälpa de förlorande förslagen som ändå ville förverkliga sina projekt i Norrköping att hitta en alternativ plats, vilket vi också slog fast vid beslutet att så skulle ske.


Christian Widlund (C)
1:e vice ordförande i stadsplaneringsnämnden