Allas rätt till en bostad

Vi har i Norrköping tidigare sagt nej till boenden enbart avsedda för tiggare från Rumänien och Bulgarien, och det är därför vi tycker det är fullt rimligt att vi kan avhysa människor som utan tillstånd slår sig ned i vår kommun.

För närvarande byggs det drygt 1200 lägenheter i vår kommun. Det är många som flyttar till Norrköping och därför behöver vi ligga kvar på den här nivån under många år framåt. För oss är det viktigt att alla som bor och lever i vår kommun har samma rättigheter och skyldigheter.

Just nu finns det cirka 300 tillfälliga bostäder för att alla ska ha rätt till tak över huvudet, oavsett om de kommer från Damaskus, Dorotea eller är uppvuxna i Norrköping. Det är behoven som ska vara avgörande, inte människors bakgrund.

Målet är självfallet att de tillfälliga lösningarna ska vara just tillfälliga, och att de avvecklas i takt med att vi bygger ifatt behovet av reguljära bostäder. Norrköpings kommun har i grunden en stabil ekonomi, och redovisar ett överskott för 2016. Därför har vi en beredskap att avsätta mer pengar under året för att klara de akuta behoven. Alla har rätt till akut hjälp, och vi menar verkligen alla. Om någon riskerar frysa ihjäl, eller har brutit ett ben eller är i behov av annan akut hjälp, då ska vi inte fråga efter hemkommun eller nationalitet. Det är en medmänsklig skyldighet att hjälpa personer i nöd. Den skyldigheten gäller även tiggare från Rumänien och Bulgarien.

Det är mot den bakgrunden vi i Norrköping sagt nej till boenden avsedda enbart för tiggare från Rumänien och Bulgarien, och det är därför vi tycker det är fullt rimligt att vi kan avhysa människor som utan tillstånd slår sig ner i vår kommun. Lösningen kan inte vara att vi erbjuder härbärgen, och därmed en boendestandard långt under den nivå vi anser som acceptabel i vårt land.

De som bor och lever i vår kommun ska som sagt ha rätt till samma rättigheter, oavsett varifrån de kommer. För dem som vistas men som inte bor i vår kommun måste det långsiktiga stödet ges av hemkommunen eller hemlandet. Om inte, ja, då riskerar vi att permanenta att det i vårt land finns en underklass som mer eller mindre långsiktigt lever på en helt annan nivå än oss andra. Den typen av uppdelning riskerar i förlängningen undergräva förtroendet för samhället.

Därför kommer vi att återigen ta kontakt med de bulgariska och rumänska myndigheterna, väl medvetna om att de hittills gjort alldeles för lite för att hjälpa sina medborgare. I Norrköpings kommun kommer vi arbeta för att ha beredskap för att fortsätta byggandet av fler bostäder i kommunen och även fortsatt erbjuda tillfälliga bostäder för alla, oavsett bakgrund. För oss är det viktigast att alla som bor och lever i vår kommun har samma rättigheter och skyldigheter.

Kvartetten i Norrköpings kommun
Karin Jonsson (C), kommunalråd
Lars Stjernkvist (S), kommunalråd
Kikki Liljeblad (S), kommunalråd
Olle Johansson (S), kommunalråd
Reidar Svedahl (L), kommunalråd
Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd