Religionsfrihet råder i Sverige


Sverigedemokraterna som parti ställer upp i kyrkovalet som hålls den 17 september. I deras reklamfilm säger man att ”människor i alla tider har trott på någonting större än oss själva, det har gett oss mening och förståelse för det märkliga”. Man berättar i sin film hur viktigt det har varit under årens lopp att samlas över sin tro och dela gemenskap tillsammans med andra.

Uppenbarligen tycker Sverigedemokraterna i Norrköping att detta endast gäller för den kristna tron. När Sverigedemokraterna driver sin kampanj om att stoppa bosniska islamiska församlingens moskébygge i Norrköping är det inte en kampanj om att stoppa en byggnation av ett hus – det är en kampanj om att stoppa en annan religions anhängare att samlas över det som de tror på och uppleva gemenskap.

I Sverige har vi religionsfrihet vilket innebär att var och en har rätt att tro på vad de vill eller att inte tro alls. I Norrköping har man haft möjlighet at utöva sin tro i olika församlingar ända sedan mitten av 1700-talet. Att förbjuda byggnation av moskéer samtidigt som man tillåter byggnation av andra trosinriktningars kyrkor och lokaler för trosutövande, är en klar diskriminering och strider mot religionsfriheten i vårt land och är dessutom olagligt.

Christian Widlund

Roger Sandström