Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!

I dagarna har Centerpartiet haft partistämma. Det har varit 4 dagar av intensivt debatterande om 4 programområden och drygt 600 motioner. Från Östergötland var vi 20 ombud som deltog i utformandet av Centerpartiets politik. De motioner som var inlämnade av våra östgötska ombud handlade om allt från översyn av patientdatalagen till lagstiftning om att skydda Vätterns vatten.

Vårt land står inför stora utmaningar men det vi ser idag är en regering som inom alltför många områden står handfallen utan några konkreta förslag för att ta oss genom dessa utmaningar. Det vi ser är ett Sverige som håller på att klyvas, stora grupper människor som står utanför arbetsmarknaden, vi ser hur otryggheten breder ut sig och avståndet mellan land och stad ökar. Vi ser hur ungdomar inte klarar kraven till gymnasieskolan och vi ser en sjukvård som är fantastisk men som inte inom alla delar lever upp till de behov som finns. Därför behövs ett nytt ledarskap för Sverige.

På stämman i Malmö har debatterna gått heta. Det har varit debatter om allt ifrån att polisen ska finnas närvarande i samtliga landets kommuner till en ny modell för primärvården. Beslutet om primärvård innebär bland annat att vården ska bli mer tillgänglig för människor och att fler ska få en fast läkarkontakt. Diskussionerna och besluten på stämman har lett fram till ett politiskt program som vi i Centerpartiet går till val på – det är ett program som leder Sverige på rätt väg och det är ett program som stoppar den tudelning som vi nu ser klyver Sverige. Det är ett program med förslag som leder till att fler kommer i arbete, ett program som leder till att tryggheten ökar både i staden och på landsbygden och ett program som gör Sverige till ett grönt och klimatsmart land som också främjar de svenska miljö- och klimatföretagen. Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!

Kerstin Sjöberg (C) Norrköping
Magnus Berge (C) Söderköping
Carola Andersson (C) Valdemarsvik
Marie Lindh Eriksson (C) Valdemarsvik