Ny styrelse på Vikbolandet!

Centerpartiet på Vikbolandet hållit årsmöte i Östra Husby Bygdegård och valt Klas Fredriksson, Konungsund till ny ordförande. Förra årets verksamhet med bl a visning av filmen om Eva, sommarträff i Kättinge samt söndagscafé med bl a Magnus Ek inför kyrkovalet, redovisades.

Styrelsen besår i övrigt av Karin Jonsson, Å, vice ordförande, Lars-Olof Johansson, Östra Stenby sekreterare och kassör samt Anders Nilsson, Fyrskeda, Frank Christensen, Gottenvik och Josefin Hermansson, Arkösund. Stefan Svensson är adjungerad ledamot från Kuddby-avdelningen, som fortsätta som egen avdelning. Övriga avdelningar på Vikbolandet har gått samman till Vikbolandscentern, med dryga 100-talet medlemmar. För att bibehålla det lokala kontaktnätet valdes kontaktpersoner i alla socknar. Revisorer blev Stig Jonsson och Kerstin Sjöberg och valberedare blev Kajsa Törnqvist Netz, Curt Andersson och Roger Sandström.

Vid årsmötet diskuterades ett antal lokala frågor inför valet, bl a föreslagna förändringar när det gäller enskilda vägar, vårdköer och tandläkare i Östra Husby. Tryggheten på Vikbolandet – det måste finnas närvarande polis och fungerande rättsväsende. Äldreboende och trygghetsboende diskuterades också liksom behovet av tomtmark att bygga på. Även kulturfrågor togs upp liksom skolan och bredbandsutbygnaden. Under våren och hösten kommer ytterligare lokala valfrågor att tas fram och presenteras för vikbolänningarna liksom alla vikbolandsnamn som finns på Centerpartiets listor till kommunen, regionen och riksdagen.