Vi vill ta Norrköping FRAMÅT

Det var med värme vi läste insändaren från ”Inte bara jag….” i NT. Vi vill också se mer politiska diskussioner inte minst på kommunal nivå. Centerpartiet har tagit fram ett politiskt program och vi vill ge dig svar på de viktiga frågor du ställer.

Vård – du vill att de som behöver vård ska få det snabbt av kunnig och trygg sjukvårdspersonal. Vi håller med dig om detta och vi önskar se en nära vård i hela kommunen. En nära vård handlar både om geografisk närhet och om tillgänglighet och bemötande. Detta kan skapas genom öppettider, fysiska och digitala möten och goda relationer som kontinuitet, trygghet och gott bemötande. Centerpartiet vill också att alla oavsett var vi bor måste få behålla samma läkare och vill förstärka med mobila team som kan komma hem till de som inte själva kan ta sig till våra vårdenheter.

Mat – du vill att vi ska ha produktion av mat utan kemikalier och att vi ska kunna vara självförsörjande. Centerpartiet vill precis som du öka den svenska livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden av livsmedel. Norrköping är en kommun med bra förutsättningar för att producera goda livsmedel för sina invånare. Det är våra bönder och som tar fram mat av hög kvalité och vi anser att mat som serveras inom skolor, vård och omsorg i Norrköping ska hålla en hög kvalitet.

Trygghet – du vill att vi skapar trygghet genom att ska satsa på förskola och skola. Att våra barn ska må bra är den bästa förutsättning för att skapa ett gott samhälle i framtiden precis som du skriver. Centerpartiet tror att lärare måste få göra vad de är bäst på – undervisa. Lärarnas administrativa uppgifter måste därför minskas. Lärarlönerna i Norrköping är låga i jämförelse med många andra kommuner och ett lönelyft är därför angeläget.

På ålderns höst – du anser att vi ska ha en pension som går att leva på, bra boende efter behov. De äldre har varit med och byggt vårt samhälle starkt och bör ha rätt att ha en trygg och god ålderdom. Centerpartiet vill därför höja pensionen för de pensionärer som har lägst pension. Vi vill också att de över 85 år ska få välja boendeform utan biståndsprövning. Trygghetsboenden för enklare, tryggare vardagsliv behöver byggas ut i hela kommunen.

Centerpartiet är villiga att ta ansvar även fortsatt för Norrköping och kommer fokusera våra krafter på att inte låt Norrköping klyvas, trygghet i hela kommunen samt en grön tillväxt.

Pia Berglund, kandidat kommunfullmäktige för Centerpartiet

Karin Jonsson, kommunalråd för Centerpartiet