Centerpartiet värnar valfrihet och både privat och offentligt driven vård!

Det finns partier som vill stoppa privat driven vårdverksamhet. Vårdföretagare utmålas offra vårdkvalitet och personalens hälsa för att göra stora vinster. Vi ser istället sjuksköterskan som får möjlighet att bli företagare, läkaren som kan öppna mottagning och ge fast läkarkontakt till boende på en mindre ort.

Privata vårdföretag spelar en viktig roll för att bidra till utveckling, pröva andra arbetssätt, och ge dig något att välja på, ge personal i vårdbranschen möjlighet att välja arbetsgivare och kanske till och med ge mer vård för varje skattekrona.

Vi i Centerpartiet förstår inte varför företagaren i byggbranschen som bygger vårdcentralen för skattepengar självklart får gå med vinst, likaså företaget inom IT som säljer journalsystemet, medan vårdföretagaren som driver själva vårdverksamheten inte får göra det? Debatten om vinster i välfärden riktar in sig på att baktala den bransch där det idag finns fler kvinnliga företagare. Detta är för oss en fråga om jämställdhet.

När Centerpartiets regiongrupp besökte vårdcentralen Geria i Söderköping nyligen, såg vi en verksamhet som hade stor flexibilitet, var fullt bemannade och hade god tillgänglighet. Vi såg en verksamhet som prövat nya arbetssätt och därigenom utvecklats. Vi såg t.ex. att man använde digital teknik där patienten i lugn och ro kunde förbereda vårdbesöket genom att svara på frågor digitalt i förväg. När den Regiondrivna vårdcentralen i Söderköping stängde fick Geria en stor utmaning i att kunna växa snabbt för att ta emot fler än dubbelt så många listade patienter som förut, imponerande att klara av det.

Mycket utveckling sker också i regiondriven verksamhet, enheter provar nya arbetssätt och håller hög kvalitet, det finns många goda exempel. Men i offentligt driven verksamhet händer det ibland att budgeten inte håller, att man gör ett underskott, att skattemedel måste omfördelas. Ibland är det samma enheter som presterar underskott år ut och år in, underskott måste täckas genom att någon annan enhet lämnar ett överskott, eller genom mer skattemedel. Ett privat företag skulle snart gå i konkurs om underskotten fortsatte. Ett privat företag behöver gå med vinst ibland för att tåla en period med förlust. Att kunna gå med vinst är centralt för att kunna driva företag långsiktigt. Vi tycker att fokus ska vara på högsta möjliga kvalitet i vården, och på att stoppa förlusterna i välfärden.

Centerpartiet värnar ditt vårdval och en nära vård. Vad väljer du?


Centerpartiet i Region Östergötland

Kerstin Sjöberg, Roger Sandström, Magnus Berge, Jenny Elander Ek och Carola Andersson