Partierna överens - Kvartetten fortsätter styra

Igår kväll blev det klart – Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna fortsätter att styra Norrköpings kommun i en gemensam kvartett.

I samband med partiernas olika möten under måndagskvällen beslutades att fortsätta det samarbete som inleddes vid förra valet.

- I alla Kvartettens partier är vi överens om att samarbetet har fungerat väl under de här fyra åren. Vi ser varandras olikheter som styrkor istället för problem, säger Eva-Britt Sjöberg (KD).

De fyra partierna tappar sammanlagt 1,9 procent i Norrköpings kommun men utgör fortfarande det klart största regeringsalternativet i kommunfullmäktige.

- Redan innan valet var vi tydliga med att Kvartetten var villiga att ta fortsatt ansvar om vi gavs förtroende till det. Nu har väljarna gett oss mandat att ta nästa steg för utveckla kommunen, säger Reidar Svedahl (L).

Partierna har valt att lyfta fram olika frågor i valrörelsen och är nu i färd med att jämka samman en skriftlig plattform för den politik som ska föras under den kommande mandatperioden. Ett färdigt dokument kommer att presenteras inom de närmaste veckorna, men redan nu har man enats om de viktigaste grundstenarna.

- Vi måste skapa en sammanhållen kommun där den positiva utvecklingen märks av hos fler människor och i fler delar av kommunen. Dessutom måste vi få kommuninvånarna att känna sig tryggare och mer delaktiga, säger Karin Jonsson.

Innehållet i överenskommelsen kommer att beröra både långsiktiga visioner och konkreta sakfrågor. Efter en intensiv valrörelse där partierna samtalat med många väljare har kommunalråden fått god insyn i vilka frågor som berör Norrköpingsborna mest.

- Norrköping växer kraftigt och det gäller att se till att alla kommuninvånarna får ta del av tillväxten. Därför är en fortsatt förbättring av utbildningen på alla nivåer den här mandatperiodens viktigaste uppgift, avslutar Lars Stjernkvist (S).


Vid eventuella frågor kontakta Lars Stjernkvist på telefon 070-527 26 27, Karin Jonsson på telefon 073-205 42 60, Reidar Svedahl på telefon 072-583 69 69 eller Eva-Britt Sjöberg på telefon 076-762 03 53.