Centerpartiet nominerar till kommunala uppdrag!

Torsdagen den 8 november genomförde Centerpartiet sitt medlemsmöte där man beslutade om nomineringar till kommunala uppdrag för 2018-2022.

Centerpartiet ökade i valet 2018 från fyra mandat till fem mandat och kommer fortsätta att samarbeta inom Kvartetten.  På medlemsmötet som genomfördes på torsdagskvällen beslutade om centerpartiets nomineringar till uppdrag enligt följande:

Samhällsplaneringsnämnden, ledamot Anna Edebo

Bygg- & Miljönämnden, ledamot Erik Darenius med ersättare Marie Appel

Tekniska nämnden, Ordförande Karin Jonsson med ersätare Markus Åkerman

Utbildningsnämnden, ledamot Ingela Fredriksson

Kultur- & Fritidsnämnden, 1:e vice ordförande Lars-Olof Johansson med ersättare Erik Lambot

Arbetsmarknads- & vuxenutbildningsnämnden, ersättare Kaj Andersson

Vård- & Omsorgsnämnden, ledamot Alexandra Asp

Socialnämnden, ersättare Kajsa Törnqvist Netz

Valnämnden, ersättare Roger Sandström

Hyresbostäder i Norrköping AB, ersättare Christian Widlund

Nodra, ordförande Pia Berglund

Upplev Norrköping, ersättare Per Strålin

Rådhus AB, ledamot Karin Jonsson

 

Vid eventuella frågor kontakta kretsordförande Kerstin Sjöberg på mobiltelefon 070-312 86 37.