Kommunalrådet Karin Jonsson, C, nominerad som ordförande till Beredningen för samhällsbyggnad i SKL

Kommunalrådet Karin Jonsson

Nu är valresultatet och förhandlingarna till SKL – Sveriges kommuner och regioner klara. Nominerad till uppdraget som ordförande för Beredningen för samhällsbyggnad finner vi Karin Jonsson från Norrköping.

Valresultatet och förhandlingarna på SKL – Sveriges kommuner och regioner, är klara och tack vare det framgångsrika valresultatet Centerpartiet i kommuner och regioner och ett gemensamt fotarbete inför ombudsvalet står det nu klart att vi har ökat antalet ombud på kongressen från 33 till 47 ombud.

Det goda valresultatet för Centerpartiet bidrar till att uppdragen blir fler än tidigare år och idag presenteras den totala listan på de nominerade namnen från partiet.

Karin Jonsson har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor. I Norrköpings kommun har hon suttit i miljö- o hälsoskyddsnämnd, stadsplaneringsnämnd och de senaste åren som ordförande i den tekniska nämnden. Hon har även jobbat med miljö- och klimatfrågor vilket får ett allt större utrymme i samhällsplaneringen.

- Jag känner mig hedrad och ser med stor spänning på att ta mig an detta uppdrag de kommande fyra åren, säger Karin Jonsson.

Nomineringskommittén har arbetat strategiskt med nomineringar till uppdrag inom SKL inför den kommande mandatperioden och det slutgiltiga beslutet om vilka som ska representera Centerpartiet beslutas av partiets ombud den 18 mars, dagen innan valkongressen den 19 mars 2019.

Karin Jonsson nås på mobil 073-205 42 60. För mer information om Centerpartiets arbete med SKL, vänligen kontakta Heléne Lundberg 072-248 88 28 eller Roger Sandström, 072-716 38 59.

I bilagan finns hela förslaget till uppdrag för Centerpartiet.

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 landsting. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Läs mer på www.skl.se