Grattis Pia Berglund - nyvald till distriktsstyrelsen

På lördagens distriktsstämma med Centerpartiet i Östergötland valdes en ny distriktsstyrelse.

Sittande distriktsordförande Karin Jonsson från Vikbolandet hade avböjt omval. En ny distriktsstyrelse valdes och i den nyvaldes Pia Berglund från Åby som ny ledamot.

På stämman behandlades även 40 motioner.