Dags att betala av på utsläppsskulden

Norrköping kan bli världsledande inom minusutsläpp och koldioxidlagring, skriver Anna Edebo och Pia Berglund, Centerpartiet.

Klimatförändringarna händer här och nu. Fabriker, fordon och kraftverk har pumpat ut koldioxid i atmosfären i århundranden och därför räcker det inte längre med att enbart minska utsläppen – vi måste även använda ny teknik som kan ta bort utsläpp från atmosfären.

Centerpartiet presenterade i helgen, från de pågående budgetförhandlingarna med regeringen, en nyhet på klimatområdet som kan få stora positiva effekter i Norrköping. Centerpartiet har därför drivit igenom en satsning på 100 miljoner kronor för att etablera nästa generations miljöteknik i Sverige och få till minusutsläpp.

En satsning på minusutsläpp innebär bland annat bidrag till teknik för att samla in grön (icke fossil) koldioxid från utsläppspunkter och lagra detta i underjordiska reservoarer. Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På det sättet kan vi betala av på gamla utsläppsskulder. Norrköping har ideala förutsättningar och stor potential för denna typ av ny grön teknik. Vi har redan företag i framkant på miljöutvecklingen såsom E.ON vill ta täten i att bli helt fossilfria till 2025, Lantmännen Agroetanol lyckas redan idag fånga sin rena CO2 och sälja den som livsmedelklassad kolsyra.

Vi i Centerpartiet i Norrköping kommer aktivt att verka för att de anläggningar som kan och vill bidra i att lösa klimatutmaningen också faktiskt får stöd att göra så. Vi i Norrköping kan ta på oss den gröna ledartröjan och bli världsledande inom minusutsläpp och koldioxidlagring.

Pia Berglund och Anna Edebo, Centerpartiet Norrköping