Breda insatser för miljön

Ingen kan göra allt inom miljöområdet men alla kan göra något, det måste vala allas motto i Norrköping, skriver kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Norrköpings kommun har beslutat att ställa sig bakom FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Dessa globala mål sträcker sig över såväl ekonomi, sociala levnadsvillkor som miljö- och klimat. Behoven ser väldigt olika ut i olika delar av världen men vi som lever och verkar i Sverige ska givetvis bidra med det vi kan för att de globala målen ska kunna uppnås.

Inom kommunen har vi satt upp tydliga mål som varje politisk nämnd nu ska jobba med. När det gäller Agenda 2030 så kommer kommunen med hjälp av FN-föreningen också att påbörja en utbildningsserie så att både allmänhet och kommunanställda har möjlighet att få mera kunskaper om vad man kan bidra med inom olika intresse- och ansvarsområden.

Redan idag pågår mycket jobb på olika håll för att vi ska uppnå miljömålen. Inte minst inom det privata näringslivet som ständigt kommer med nya innovationer vilket leder till optimism. De har många gånger lösningar på sådant som vi bara för några år sedan kunde betrakta som omöjligt. Lastbilsbranschen ställer om sina motorer så de kan gå på förnybara svenska drivmedel, nya tvättmaskiner behöver inte längre något tvättmedel och spillvatten kan omvandlas till el.

Inom miljöområdet pågår det en stor verksamhet också inom kommunen. I höstas startade vi upp den samordnade varudistributionen vilket resulterat i att antalet transporter har minskat med över 50 %. Vi upphandlar allt mer lokalproducerad mat och vi bygger mera i trä och vi vill kunna öka det ytterligare. Nu jobbar vi även med att minska användningen av plastartiklar i våra olika verksamheter. 99 % av all plast är idag tillverkad av olja vilket innebär att den bidrar till klimatförändringarna när den bränns. Här måste även allmänheten vara behjälplig, plasten i hushållsavfallet behöver minskas rejält. När plasten fasas ut hoppas vi även på en renare natur och att mikroplasternas skadeverkningar ska minska.

Men det finns givetvis mycket mera att göra. Det gäller inte minst inom trafiksektorn och kollektivtrafiken som kanske är de största utmaningarna framöver. Stora investeringar görs nu i Norrköping för att lättare kunna transportera gods via sjöfart och järnväg istället för på landsväg.

Vi behöver få flera att cykla på de många cykelvägar som faktiskt finns, det finns gott om utrymme för det! Kollektivtrafiken sköts ju av Östgötatrafiken och här är det givetvis angeläget att den fungerar väl över hela kommunen. Kommunen har en ambition om att bygga ut spårvägen till Vrinnevisjukhuset via Ektorp och Vilbergen när ekonomin tillåter, men vi är inte där ännu.

Samtidigt kan vi inte bortse ifrån att väldigt många är beroende av bilen och de ska inte behöva känna sig som stora miljöbovar för det. Målsättningen är att det ska vara enkelt att kunna tanka bilen med förnyelsebara drivmedel. Det är därför positivt att det nu finns flera intressanta projekt i Norrköping där både förnyelsebara drivmedel och nya tankstationer för dessa är på gång. Det är fullt på många pendlarparkeringar runt om i kommunen och vi ser därför över tillgången på dessa för att lättare kunna ställa bilen för att fortsätta resan kollektivt.

Ingen kan göra allt inom miljöområdet men alla kan göra något, det måste vara allas motto i Norrköping!

Karin Jonsson, Kommunalråd (C)