Grön skatteväxling behövs!

Den senaste veckan har vi mötts av Bensinupproret som protesterar mot höga drivmedelspriser.

Många boende på landsbygden har fått nog. Många har inga val, det finns ingen kollektivtrafik och att höja reseavdragen till jobbet är väl bra men är inte tillräckligt. Alla bilresor utöver jobbresorna kostar också pengar och de är inte avdragsgilla. Barn ska skjutsas till aktiviteter, man behöver handla mat, ja man behöver bilen i stort sett till alla resor man gör. Frågan om vad drivmedel får kosta är alltid en het potatis. I Frankrike har de Gula västarna till slut också fått nog, sprickan mellan att kunna använda sin bil och nå uppsatta miljömål blir allt tydligare.

Så är det även i Sverige. Bakgrunden till bränslepriserna är bl a höjda världsmarknadspriser på olja, en svag svensk krona men också skatter. Skatter är ofta till för att styra och när det gäller drivmedlen så finns det självklart en stor konflikt. Å ena sidan är många i behov av bilen, å andra sidan är den en stor miljöbov, det är bara att inse. Ska vi klara miljömålen så måste regeringen, oavsett vilken, också styra in på en mer miljövänlig linje. Ett högre bensinpris gör det naturligtvis mera lönsamt att välja kollektivtrafik och cykel, för de som har den möjligheten. Men för andra, som saknar dessa valmöjligheter blir styrningen bara en enda stor kostnad som bara ökar. Det är som gjort för att öka konflikten mellan stad och land.

I Januariöverenskommelsen framgår att det ska ske en kraftig grön skatteväxling. Det ska kosta pengar att smutsa ner och det ska bli billigare att vara miljövänlig. Här borde bränslefrågan rimligtvis falla in. Ska de förnybara drivmedlen verkligen hamna i bilarna hos vanligt folk så måste de också vara billigare än de fossila drivmedlen. De måste också kunna tankas i mindre orter och inte bara i större städer.

I Östergötland har vi mycket goda förutsättningar att kunna erbjuda förnybara drivmedel. Vi har en av världens bästa etanolfabriker, vi är oerhört duktiga på biogas, det tillverkas RME och det säljs HVO. Därtill kommer hela skogsindustrin med sin biodiesel. Det finns också goda möjligheter att kunna producera mera el via solceller och vindkraft till allt fler elbilar. Flera måste inse att de förnybara drivmedlen faktiskt kommer från just landsbygden och de gröna näringarna. Det måste rimligtvis vara bättre att miljövänliga drivmedel produceras på den svenska landsbygden istället för att smutsig olja importeras från utlandet. Den inhemska produktionen skapar företag och jobb vilket givetvis är välkommet.

För att klara den gröna omställningen måste det finnas både morot och piska. Det måste finnas en långsiktighet och människor måste känna tillit till vad som är det bästa både för miljö och för plånbok. För att förhindra att även Sverige blir ett land med gula västar så krävs det en klok grön skatteväxling som faktiskt träffar rätt. Det krävs också en stor förståelse och ödmjukhet för hur människors vardag faktiskt ser ut i stora delar av landet.

Bränslepriserna är en het potatis som väcker starka känslor. Men låt inte bränslepriset bli en fråga mellan stad och land. Se till att vi får en grön skatteväxling värt namnet, då kommer alla ut som vinnare.

Centerpartiets kommunkrets i Norrköping

Christian Widlund, Ordförande

Karin Jonsson, Kommunalråd