Norrköping framtid är vår gemensamma sak även i tuffa tider

För mig som inflyttad till Norrköping i vuxen ålder är det lätt att se den positiva utveckling Norrköping haft under de senaste 15 åren. Staden växer, vi blir fler, vi har en av landets vackraste innerstad med Industrilandskapet som kronan på verket och vi har duktiga företag inom många områden inte minst inom området miljöteknik och energi.

Norrköpings gemensamma vision 2035, som togs fram efter ett inkluderande arbete där alla vi som bor och verkar i Norrköping hade möjlighet att bidra, lyder:

Året är 2035. Norrköping är platsen där skaparkraft i en avspänd och välkomnande atmosfär är en del av själen. En vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart sätt. Här utvecklar vi våra förmågor och skapar nya möjligheter tillsammans.

Norrköpings kommun, liksom andra kommuner, står inför utmaningen att de växer i invånartal samtidigt som fler behöver nyttja kommunens tjänster vilket gör att fler skolor, äldreboenden och mer infrastruktur krävs. I grunden och botten är detta enbart positiva nyheter även om vi alla är väl medvetna om de ekonomiska utmaningar som ligger framför vår kommun på kort och medellång sikt. Ska vi klara detta kommer vi alla behövas hjälpas åt. Låt vår gemensamma vision att vi ska vara en vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart sätt vägleda oss i det tuffa prioriteringsarbete som ligger framför oss. Tonläget både i politiken och i den allmänna debatten blir ofta onödigt hård. Att stanna upp och också se vad vi kan vara överens vad gäller utvecklingen av Norrköping är lika viktigt som att lyfta fram våra skillnader.

Norrköping stora styrka genom åren har varit att genom just genom gemensamt engagemang lösa svåra frågor och gemensamt utveckla vår stad. Ett tydligt exempel på detta är att vi med gemensamma insatser från många kunnat vända en negativ utveckling i flera av våra mer utsatta områden. Vi har ett starkt näringsliv, levande idrottsföreningar, ett sprudlande kulturliv, fantastisk stadsmiljö och fina ytterområden. Låt oss samla oss tillsammans och bygga den kommun vi alla vill se. Här har idrottslivet på så många sätt gått före genom bland annat sina initiativ Norrköping Tillsammans och Stå upp för Norrköping. Kanske är det återigen igen dags för samling för att nå vår gemensamma vision 2035.

Pia Berglund