Centerpartiet i Kvillinge-Kolmården har genomfört årsmöte på Strand Hotell i Norrköping!

Föreningen är aktiv i sitt lokalområde och arbetar med de nära frågorna i sin kommundel. Många vill vara med och påverka lokalt och medlemmarna driver frågorna även på kommunnivå inom partiet.

Ikväll hölls årsmöte på Strand Hotell som ägs och drivs av en av föreningens medlemmar. Pia Berglund hade avböjt omval som ordförande och styrelsen fick följande utseende:
Ordförande Markus Åkerman
Vice ordförande Erik Darenius
Sekreterare Veronica Larsson
Kassör Pia Berglund
Ledamot John Håkansson

- Vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår där vi ska tala med medlemmar och kommuninvånare om hur vi kan stärka vår kommundel ytterligare. Det pågår mycket i Norrköpings kommun som berör Kvillinge och Kolmården och vi försöker vara med och påverka på ett positivt sätt, säger Markus Åkerman, nyvald ordförande. Vi kommer framöver även påbörja arbetet med ett lokalt politiskt program men vi ska lyssna med så många människor som går det kommande året, avslutar Markus.

Vid frågor kontakta ordförande Markus Åkerman på mobil 070-291 15 58 eller mail markus.akerman@hotmail.se.

På bilden: Den tidigare ordföranden Pia Berglund (till vänster) överlämnar avdelningens ordförandeklubba till nyvalda ordföranden Markus Åkerman (till höger).