nu ska det bli enklare att bygga i hela landet

Centerpartiet kommer att driva på för ett ökat byggande i hela landet, skriver Erik Darenius ledamot i bygg- och miljönämnden tillsammans med partiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson och partikollegor i östra Östergötland.

Nu genomförs en av punkterna i Januariavtalet som Centerpartiet drivit igenom. Regelverket för bygglov ska ses över i en utredning, som ska lägga förslag på regelförenklingar. Kravet på bygglov ska exempelvis slopas för den som vill bygga ett café, ridhus eller liknande i anslutning till sin gård.

Att det ska bli enklare att leva, bygga och driva företag på landsbygden har varit en viktig punkt för oss i Centerpartiet. Genom att planprocesserna kortas och förenklas kan byggandet både gå snabbare och bli billigare.

För oss i Östergötland innebär det möjligheter till en mer levande region med fler näringsverksamheter. Du som bor här får lättare att söka tillstånd för bygglov och kan starta en mindre verksamhet, eller bygga ett ridhus intill ditt stall.

Utredningen som kommer vara klar i slutet av maj år 2021 kommer bland annat att föreslå nya möjligheter att skapa samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför detaljplanelagt område. I utredningsdirektiven framgår också att ett av syftena kommer att bli att säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande av bostäder. Det gör att vi i framtiden både kan möta bostadsbristen, vara klimatsmarta och få Östergötland att växa. 

Hindren mot att bygga är många. Dagens regelverk är krångligt, oförutsägbart och ineffektivt. Planprocesserna är långa och osäkra. Rätten att överklaga är allt för omfattande. Det skapar frustration och osäkerhet som gör att man hellre avstår än inleder en bygglovs- eller planprocess. Det måste finnas en större frihet att få lov- eller till och med bygglovsbefrielse utanför planlagda samhällen. 

Centerpartiet slår sig inte till ro, utan kommer driva på för ett ökat byggande i hela landet. Det är själen i vårt parti. Vi kommer att fortsätta arbeta för att hela landet ska leva.

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet 
Kristin Yderfors, kommunstyrelsen Finspång 
Anders Carlsson, kommunstyrelsen Valdemarsvik 
Ulric Nilsson, kommunalråd Söderköping 
Erik Darenius, bygg- och miljönämnden Norrköping  

åll