Vikbolandscentern har fått en ny ordförande

Vikbolandscentern, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, genomförde på torsdagskvällen den 12 mars ett öppet möte om skolan på Vikbolandet. Detta i samband med Vikbolandscenterns årsmöte i Östra Stenby-Konungsunds bygdegård.

Vikbolandscenterns ordförande Klas Fredriksson hälsade utbildningsdirektören i Norrköpings kommun, Sofie Lindén, och verksamhetschefen Jenny Östlund välkomna till mötet i Östra Stenby-Konungsunds bygdegård. De gav en fyllig och intressant redovisning av utvecklingen för olika delar av Vikbolandet när det gäller antalet barn i skolåldern samt prognoser framöver. Skolornas utveckling och framtid i områdena Dagsberg/Ljunga, Tåby, Östra Husby och Kättinge berördes. Skolresultaten samt det utvecklingsarbete som pågår redovisades också i form av betyg/meritpoäng samt behörighet till gymnasiestudier. Det blev också tid för diskussion och frågor. Många var så intresserade att fortsätta diskussionerna så man bjöd in till en studiecirkel som kommer att starta den 8 april.

Efter kaffe och smörgåstårta, vidtog årsmöte med Vikbolandscentern, som kunde redovisa ett aktivt år med valarbete inför EU-parlamentsvalet i maj, deltagande vid Vikbolandsmarken och ett offentligt möte om bostadsbyggande på Vikbolandet i november.

Till ny ordförande valdes Pernilla Claar Granqvist, Arkösund. Klas Fredriksson, Konungsund, hade valt att lämna ordförandeskapet men kvarstår i styrelsen tillsammans med Karin Jonsson, Dalby Å, Lars-Olof Johansson, Löten Kättinge och Anne-Louise Israelsson, Grönevad Kättinge. Kerstin Sjöberg och Stig Jonsson omvaldes som revisorer och även valberedningen omvaldes; Kajsa Törnqvist Netz (sammankallande), Bertil Sandström och Roger Sandström.

Verksamheten för 2020 inriktas på fortsatt arbete med hur vi kan få ökat bostadsbyggande på Vikbolandet samt utveckling av skolan.

"Med stolthet och en stor portion ödmjukhet har jag fått och tagit mig an uppdraget som ordförande för Vikbolandscentern. Det ska bli mycket stimulerande och roligt", säger Pernilla Claar Granqvist. "Jag är barnfödd och numera även boende i Arkösund. Jag har varit politiskt aktiv de senaste 15 åren med uppdrag i såväl regionen som i den kommunala politiken. Sedan 80-talet arbetar jag inom den Östgötska sjukvården på VIN och US och privat njuter jag familje- och skärgårdsliv", avslutar Pernilla.

För mer information kontakta Pernilla Claar Granqvist på mobil 070-224 96 35 eller mail pernilla.claar@gmail.com.