Du som man kan göra skillnad!

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande höjs röster om krav på jämställdhet. ”Hur långt ska det behöva gå egentligen? ”, kanske du tänker. Är du man? Då har du världens möjlighet att bidra till förändring!

De val du gör idag är inte helt fria. Du kanske känner så, men faktum är att samhället fortfarande vill att du som man ska göra vissa val. Val som är mer accepterade än andra. Vi lever fortfarande i ett ojämställt Sverige, som gör att normer påverkar de val som pojkar och flickor gör redan i tidig ålder. Elever begränsas av traditionella könsnormer vid studie- och yrkesval och flickor ges inte samma möjligheter som pojkar att idrotta. Du som man har högre lön, fler möjligheter till ägande och en bättre pension än om du hade varit kvinna. Är du pappa är det sannolikt så att du dessutom vabbar i mindre utsträckning än om du hade varit mamma, vilket också påverkar din livsinkomst.

”Men, det är väl inte mitt fel?”, kanske du tänker. ”Låt flickor leka med dockor, och killar leka med bilar om de vill”, säger en annan. Ja, men det är just det det handlar om. Det är fortfarande inte accepterat i samhället att pojkar och flickor gör vissa val. Det gäller allt ifrån vilka kläder du väljer, vilka skämt du drar med kompisarna, vilka relationer du har – till vilken roll du vill ta som pojkvän eller pappa. Om du är man, tillhör du också den grupp i samhället som löper störst risk att bidra till sexuella trakasserier på en arbetsplats och som utgör det största hotet för en kvinna i hemmet.

Det är hög tid att säkra även pojkars och mäns möjligheter att få göra egna val i livet, fria från den destruktiva mansnorm som vi vet föder våld. Du som man kanske ska ställa dig frågan ”varför känner varje kvinna någon annan kvinna som har blivit utsatt för sexuella övergrepp, medan inte jag som man känner någon man som utsatt en kvinna?”. Statistiken visar tydligt att detta inte går ihop.

Du har ett val att göra. Att inte skratta med. Att säga ifrån. Att bryta mönstret och att bidra till att våldet mot kvinnor minskar.

Vi i Centerkvinnorna vill att alla som känner att de är på väg att tappa kontrollen över sin sexualitet, som känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa måste kunna få hjälp snabbt.

”Men vad får jag som man ut av att engagera mig för jämställdhet?”, kanske du tänker. I ett jämställt samhälle har alla människor frihet att välja det liv de vill leva – oavsett kön. Du har möjlighet att vara med och bidra till förändring, av något större. Det är en möjlighet du inte vill missa!

Vi kvinnor kan inte göra detta själva. Du som man behövs i kampen för jämställdhet. För din egen skull. Och för din systers, mammas, dotters och mormors rätt att leva ett liv fritt från diskriminering. Det är så vi gör skillnad.

Sofia Jarl,
förbundsordförande Centerkvinnorna


Anna Edebo,
avdelningsordförande Centerkvinnorna Norrköping