Nu krävs kraftsamling för att klara krisen!

Vi som har undertecknat den här artikeln har olika sakpolitiska åsikter och grundvärderingar i den politiska vardagen. Men den situation vi idag har att hantera kräver en kraftsamling. Världen, Sverige och Norrköping står inför en stor och omfattande utmaning. Covid-19 känner inga nationella, politiska eller andra gränser. Vi måste alla hjälpas åt och förena oss i åtgärder för att om möjligt begränsa de konsekvenser som uppstår i spåren av viruset.

Först det viktigaste; vi är alla djupt tacksamma för det engagemang och den hängivenhet som ni norrköpingsbor visar. Det gäller inte minst kommunens personal inom vård, omsorg och skola som alla gör sitt yttersta för att hålla verksamheten igång. Vi genomgår nu stora påfrestningar och prövningar och vi vet i dagsläget inte hur länge rådande situation kommer att fortsätta. Det vi vet är att det förmodligen kommer bli värre innan det blir bättre. Personalen är avgörande för hur Norrköping ska klara krisen. Vi uppmanar alla att hörsamma myndigheternas råd och följa fattade beslut nationellt och lokalt. Om vi hjälps åt; stannar hemma om vi är sjuka, respekterar besöksförbud på äldreboenden, och inte samlas i större sammanhang kan vi begränsa smittspridningen.

Särskilt viktigt är att vi hjälps åt att skydda dem som riskerar att drabbas hårdast, riskgrupper och äldre. Alla har ett ansvar att förstå att detta är på allvar. Därför värmer det att bland annat se hur vänner, grannar och anhöriga ställer upp och handlar och går ärenden till de som vi alla ska värna.

Undertecknade är ense om vikten av att vi ställer upp för vårt lokala näringsliv. Om restauranger, frisörer, skoaffärer och andra lokala företag ska klara krisen måste vi göra vad vi kan. Det kommer en dag efter krisen, då vardagen återvänder. Därför har regeringen med brett stöd av oppositionen beslutat om stödåtgärder för företag. Här i kommunen vidtar vi de åtgärder vi kan för att stötta lokala företagare. Det handlar bland annat om anstånd med kommunala avgifter som rör tillsyner och tillstånd.

Vi förstärker nu gemensamt kommunens konjunkturfond med 50 miljoner kronor och tillför tillsammans kommunstyrelsen lika mycket för att ge våra anställda en möjlighet att helt och fullt koncentrera sig på verksamheten och kampen mot smittan. Covid-19 har redan kostat kommunen betydande belopp. Det finns ingen politisk motsättning som kommer begränsa resurserna till att begränsa bekämpning av viruset.

Krisens första veckor har redan visat vad det betyder att vi i Norrköping har engagerade och proffsiga medarbetare i kommunen, ett näringsliv som ställer upp och ett helt otroligt ideellt engagemang. En bred politisk samsyn ger dessutom förutsättningar att kommunen står så stark som möjligt både i krisen men också när vardagen kommer åter. Alla ansträngningar kommer att syfta till att Norrköping ska gå stärkt ur krisen. Vi kommer att göra vårt yttersta.

Karin Jonsson (C), Lars Stjernkvist (S), Sophia Jarl (M), Darko Mamkovic (SD), Reidar Svedahl (L), Eva-Britt Sjöberg (KD), Nicklas Lundström (V) och Mia Sköld (MP)