Ett lyft som stärker äldreomsorgen

Personer utan arbete ska nu snabbt kunna omskolas och stärka upp äldreomsorgen genom det nya omsorgslyftet.

Redan innan coronapandemin var bemanningen inom vård- och omsorg ansträngd. Att öka antalet människor som ska jobba inom vården, både permanent och som vikarier är väldigt viktigt. Samtidigt har krisen inneburit att många förlorat sina jobb på grund av permitteringar, varsel och uppsägningar. Personer utan arbete ska nu snabbt kunna omskolas och stärka upp äldreomsorgen genom detta omsorgslyft. Målet med omsorgslyftet är att få in fler personer i yrket och även att göra det möjligt att fastanställa personer som redan är i yrket.

Tanken är att Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal ingår en överenskommelse om att tillsvidareanställa och kompetensutveckla ca 10 000 personer under detta år och nästa. Kommunerna kan växla upp redan anställda som idag jobbar visstid till fasta anställningar. För personer som behöver utbildas för att kunna heltidsanställas blir det möjligt att kombinera jobbet med studier, med bibehållen lön.

Staten ska säkerställa att det finns tillräckligt med utbildningsplatser på regionalt Yrkesvux. Omkring 5 000 personer ska kunna studera heltid mot slutet av 2020, alternativt 10 000 om de studerar halvtid. Extra ansökningsomgångar för vård- och omsorgsutbildningsplatser ordnas så att fler kan börja studera redan i höst. Studieplatserna är helfinansierade av staten under hela 2020. För 2021 ska kommunerna vara med och finansiera 30% av platserna. Lönen för den som tillsvidareanställs, men samtidigt får utbildning inom regionalt yrkesvux, finansieras gemensamt av stat och kommunsektor. Staten ersätter kommunerna med ett schablonbelopp baserat på 50% av en genomsnittlig lön för ett vårdbiträde (omkring 15 000 kronor per studiemånad och individ). Staten ska även bidra till att finansiera kostnaden för den tid som en anställd är frånvarande på grund av studier.

Summan av satsningen kommer innebära att vi får fler människor som kan arbeta inom vård- och omsorg och därmed säkra tryggheten för våra äldre. Våra medarbetare som inte idag har utbildning inom området får också möjlighet att skaffa sig kompetens som kommer samhället till del, alltså vinster för oss alla!

Alexandra Asp (C)
Roger Sandström (C)