Närhet och gemenskap är mänskliga behov!

Vi har alla fått vänja oss vid rekommendationer i syfte att hindra smittspridning under pandemin. För att skydda våra sköra äldre och för att sjukvårdens kapacitet ska möta vårdbehoven. Rätt och riktigt, och framgångsrikt i vårt land.

Någonstans hamnar dock detta i en smärtsam konflikt med att uppfylla grundläggande behov. När människor i livets sista fas, genom besöksförbud inte kunnat träffa sin livspartner, sina barn. När personer 70+, tappat tryggheten och i praktiken blivit väldigt isolerade och knappt vågar sig ut. Detta trots att vi i Sverige inte på långa vägar haft lika hårda restriktioner som en del andra länder.

Den rapportering som skett kan ha gett intrycket av att Covid-19 har svept fram på alla äldreboenden och skoningslöst skördat dödsoffer av pigga, friska, äldre människor. Av alla äldreboenden i länet hade 84 % inga döda med Covid-19.

I Region Östergötland har man granskat journalerna av de som i statistiken räknats som döda av Covid-19 under den period då många insjuknade och behövde vård. Fram till 31 juli var det 122 personer som avlidit med Covid-19 infektion på äldreboenden eller i hemmet. För 18 personer var dödsorsaken något annat, vanligast hjärtsjukdom. I statistiken över antal döda i Covid-19 i Östergötland, och kanske också i resten av landet, utgörs 15% av andra orsaker, även om personen också hade Covid-19.

Jag vill understryka att varje dödsfall, oavsett ålder och orsak är en tragedi. Det är också många personer som varit sjuka i Covid-19 och tillfrisknat, ibland med en lång och svår väg tillbaka. Detta skall inte förringas. Det är mycket viktigt att begränsa smittspridningen även fortsättningsvis.

Samtidigt måste detta vägas mot de påfrestningar och umbäranden som framförallt 70+ fått göra och gör. Att få uppleva närhet och gemenskap är i grunden mänskliga behov, vare sig det gäller ett litet barn eller en mycket årsrik människa. Det är därför mycket positivt att besöksförbuden på äldreboenden nu upphör. Det betyder självfallet inte att det kan bli som innan pandemin. Men det betyder att man även som äldre kan få träffa sin livspartner eller sina barn, på ett ansvarsfullt sätt. Vi behöver hitta ett nytt normalt sätt att leva, arbeta och umgås, där också 70+ kan känna delaktighet och trygghet. Det är inte dags av slappna av, smittan finns fortfarande i Sverige och i Världen. Vi fortsätter att stanna hemma vid sjukdom, tvätta händerna, hålla avstånd och ha få fysiska kontakter. Vi håller ut genom pandemin.

Kerstin Sjöberg (C), Regionråd och gruppledare, Region Östergötland