Vill du bli vår nästa politiker?

Christian Widlund

Vill du bli vår nästa politiker eller vill du helt enkelt bara lära dig mer om politik? Centerpartiet i Norrköping anordnar ihop med Studieförbundet Vuxenskolan en utbildning för dig som är nyfiken på politik i allmänhet och Centerpartiet i synnerhet.

Vad innebär det att vara kommunpolitiker? Vad gör ett regionråd och vad händer egentligen i riksdagen? Hur har Centerpartiets historia och ideologi vuxit fram och vad står Centerpartiet för i dag? Men framförallt, hur vill Centerpartiet föra Sverige och Norrköping framåt? Politik kan kännas svårt, men är viktigt. Oavsett om du har ambitionen att jobba med politik, eller om du helt enkelt bara är nyfiken på att lära dig mer så är Politikerskolan rätt väg att gå menar Christian Widlund som är kretsordförande för Centerpartiet i Norrköping. Han gick Politikerskolan redan 2004 och för honom var utbildningen vägen in till Centerpartiet.

- Jag var intresserad av samhällsfrågor och ville veta vad det innebär att vara med i ett parti. Jag delade såklart Centerpartiets värderingar men när jag fick gå utbildningen och lära mig mer kände jag att det var rätt för mig att börja engagera mig politiskt.

För Christian Widlunds del innebar utbildningen att han fick en ökad förståelse för de demokratiska processerna och hur man kan vara med och påverka det som händer i en kommun. Efter Politikerskolan fick han snabbt förtroende av resten av partiet och redan 2006 stod han med på listan till kommunfulmäktige. Han fick sitt första uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i kollektivtrafiknämnden.

- För mig blev Politikerskolan en ögonöppnare för hur man praktiskt går till väga för att påverka.

Politikerskolan har funnits i Norrköping i drygt två decennier och har blivit ett framgångsrikt koncept. Camilla Hahn är ersättare i kretsstyrelsen och i vård- och omsorgsnämnden. Hon gick Politikerskolan förra året för att hon ville lära sig mer om hur politik fungerar i praktiken.

- Jag ville börja engagera mig mer så detta kändes som ett naturligt steg att ta. Det var verkligen en förmån att få träffa personer med förtroendeuppdrag både på kommun- och riksdagsnivå.

Uppfyllde Politikerskolan dina förväntningar?

- En lärdom jag fick med mig är att politiken finns mycket närmare än jag trodde. Att få kontakt med våra förtroendevalda och att påverka vad som händer i kommunen är inte så krångligt som jag hade trott.

Utbildningen är kostnadsfri och kommer bestå av fyra till fem träffar med start den 14 januari. Inga förkunskaper krävs. Träffarna kommer hållas digitalt för att minska smittspridningsrisken men så snart det känns säkert ur smittspridningssynpunkt vill vi gärna träffas fysiskt. Anmäl dig redan i dag till norrkoping@centerpartiet.se. Hit kan du också vända dig om du har frågor. Sista anmälningsdag är den 6 januari.