Centerpartiet har genomfört årsmöte!

På onsdagskvällen den 17 februari genomfördes det första digitala årsmötet någons i Norrköpings centerkrets historia. Det digitala årsmötet genomfördes utan hinder och var påkallat på grund av rådande pandemi.

Inbjudna att informera var Norrköpings hamns VD Henrik Åkerström och marknadschef Ola Hjertström. De presenterade information i ca 45 minuter och sedan hade alla närvarande möjlighet att ställa frågor, vilket många tog tillfället i akt att göra.

Christian Widlund, omvaldes som ordförande och Camilla Hahn nyvaldes till vice kretsordförande då Pia Berglund avböjt omval.

Kay Andersson, Anne-Louise A Israelsson, Ingela Fredriksson, Peter Gustavsson och Roger Sandström omvaldes som ordinarie styrelseledamöter tillsammans med nyvalda Emil Edebo, Norrköping och Mikael Appelberg, Norrköping.

Till ersättare i styrelsen omvaldes Per Strålin, Markus Åkerman och Elza Gunnarsson medan man nyvalde Jaafer Obed, Norrköping, Lina Cederlöf Lundgren, Norrköping och Diana Lyrander Ringborg, Norrköping. Styrelsen minskades med en ersättare.

Lämnade styrelsen gjorde Pia Berglund, Mats Appel, Jonny Håkansson och Johanna Forsell.

Kerstin Garstad och Lars-Olof Johansson omvaldes som revisorer med Madelaine Johansson som revisorsersättare.

Under årsmötet fastställdes också regler och plan för nomineringen till valen 2022 och en listkommitté bestående av Madelaine Johansson (ordförande), Peter Gustavsson och Lars-Olof Johansson valdes.

- Det gläder mig att vi kunde samla så många medlemmar till årsmötet trots rådande pandemi. Det är tråkigt att inte kunna ses fysiskt men visar att vi lärt oss och tagit till oss den nya tekniken och de nya möjligheter som digitala verktyg ger oss, säger Christian Widlund.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades stämmopresidiet bestående av ordförande Kerstin Sjöberg och sekreterare Roger Sandström med blommor medan övriga avgående ledamöter hade erhållit hemsända blomstercheckar som avtackningsgåvor.

 

För mer information kontakta Christian Widlund på mobil 070-899 30 00 eller mail christian.widlund@centerpartiet.se.