Det behövs fler billiga bostäder på Vikbolandet!

Svar till Pelle H:s insändare om byggande på Vikbolandet i Norrköpings Tidningar den 14 maj.

Centerpartiet på Vikbolandet håller verkligen med om att bostadsfrågan är en av våra viktigaste frågor att driva. Förutom att kunna hitta en lämplig bostad så är fler boende också viktigt för att kunna behålla och utveckla den kommunala servicen i form av skola, barnomsorg och vård. Bostadsfrågan hänger tätt ihop med möjligheterna att kunna rekrytera personal till de arbetstillfällen som finns på Vikbolandet. Det gäller både inom den offentliga verksamheten men också inom det privata företagandet.

Av den anledningen har Centerpartiet varit pådrivande för att fler ska kunna bosätta sig på Vikbolandet. Som det lokalodlade parti vi är, har vi därför vid olika tillfällen bjudit in allmänheten, fastighetsbolag och markägare för att påvisa vilka möjligheter det finns för bebyggelse, både i Östra Husby men också i övriga områden på Vikbolandet. Glädjande nog så ökar också invånarantalet på Vikbolandet, dels genom mer villabebyggelse men också genom de lägenheter som nu byggts i Östra Husby. Arkösund växer också, alla tomter vid Nordanskog är nu sålda och det planeras för nya radhus också. Vi skulle gärna se att det också byggs seniorboende och andra lägenheter med en lägre hyresnivå i Östra Husby. Bristen på denna typ av boenden på mindre orter är ett bekymmer som delas av många. Orsaken är i huvudsak att byggföretag inte får den ekonomiska kalkylen att gå ihop, lägenheterna skulle bli för dyra att hyra ut.

Vi tittar nu på hur andra orter jobbar med liknande frågor runt om i landet men även i närheten av oss. Det pågår intressanta byggprojekt både i Krokek och Kvarsebo och faller de väl ut kanske det kan vara koncept som kan användas även i Östra Husby. Olika typer av koncepthus, dvs fabricerade hus, har också byggts i Skärblacka nyligen och fler är på gång. Vi hoppas nu att liknande byggnationer med en lägre hyresnivå även skulle kunna vara ett bra alternativ i Östra Husby framöver.

Karin Jonsson (C), kommunalråd