listkommittén för regionvalsedeln har lämnat ut sitt förslag till nomineringsstämman

Listkommittén som föreslår centerpartiets namn på valsedeln till regionfullmäktige i valkretsen Norrköpings kommun har idag meddelat sitt förslag till nomineringsstämman den 27 november på Cupolen i Linköping.

”Vi är mycket hedrade över att vara listkommitténs förslag till nomineringsstämman”, säger Kerstin Sjöberg som idag är Centerpartiets gruppledare och tillika regionråd. ”Det är väldigt roligt att syssla med politik och jag känner att jag gärna vill fortsätta minst en mandatperiod till. De viktigaste frågorna för mig att arbeta med är nära vård i rimlig tid, i hela länet. Men också för bättre miljö, mer jämställdhet, medmänsklighet och med demokratifrågor”.

”För mig är det viktigt att vi arbetar med sjukvårdsfrågor och ser till att östgötarna inte ska behöva köa länge för att få vård”, säger Roger Sandström. ”Sedan håller ju regionen på med flera frågor som faktiskt rör östgötarna, bland annat folkhälsa. I det ingår det att röra på sig och äta bättre men det finns ju även mycket som rör psykisk hälsa och där spelar ju även kulturfrågorna in för regionen är en stor aktör”.

Det är slutligen stämman den 27 november som beslutar om namnen men det känns väldigt roligt att vi finns med och föreslagna i toppen avslutar Sjöberg och Sandström.

Förslaget till valsedel i sin helhet (för valkretsen Norrköping)

 1. Kerstin Sjöberg Vikbolandet
 2. Roger Sandström Norrköping
 3. Madeleine Johansson Åby
 4. Pernilla Claar Granqvist Arkösund
 5. Camilla Hahn Norrköping
 6. Johan Lundgren Norrköping
 7. Diana Lyrholm Ringborg Norrköping
 8. Kay Andersson Skärblacka
 9. Anne-Louise Israelsson Vikbolandet
 10. Peter Gustafsson Kolmården
 11. Anna Edebo Norrköping
 12. Erik Lambot Svärtinge
 13. Edvin Hansson Norrköping
 14. Lina Cederlöf Lundgren Norrköping
 15. Emil Edebo Norrköping
 16. Josef Nilsson Norrköping
 17. Kajsa Törnqvist-Netz, Mem
 18. Fredrik Svahn, Kolmården
 19. Ingela Fredriksson, Norrköping

Vid frågor kontakta Kerstin Sjöberg på telefon 0730-78 89 56 eller Roger Sandström på telefon 072-716 38 59.