NYA TOPPNAMN FÖR CENTERPARTIET

I mer än ett halvt år har centerpartister och allmänhet haft möjlighet att nominera namn till Centerpartiets valsedel inför det kommunala valet 2022. Under ett par veckor i december har sedan medlemmarna haft möjlighet att i en rådgivande medlemsomröstning sätta samman sitt förslag till valsedel. Nu har listkommittén också arbetat med valsedeln och presenterar sitt förslag till en valsedel till kretsårsmötet den 16 februari. Valsedeln toppas av Christian Widlund Norrköping och därefter av Alexandra Asp, Marby.

Christian Widlund är 50 år, har två barn och bor i Ektorp. Till vardags arbetar han som politisk sekreterare i Region Östergötland och har även en bakgrund som utbildad logistiker. Idag är han ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ordförande för kommunstyrelsens digitaliseringsutskott, ersättare i Hyresbostäder AB:s styrelse och även ersättare i Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Christian är också ordförande för Centerpartiet i Norrköpings kommun.

- Jag känner mig glad och hedrad över denna nominering. Blir jag också vald av årsmötet, som partiets första namn, skulle jag känna en stor ödmjukhet inför det förtroendet. Om jag får förtroendet vill jag driva en politik som skapar ett varmt och medmänskligt Norrköping, där företagsamheten gror och får växa i hela kommunen och där det finns en valfrihet som underlättar i människors vardag, säger Christian Widlund.

Som andranamn föreslås Alexandra Asp som är 40 år. Hon arbetar som djursjukhuschef i Linköping och Norrköping och är utbildad på Campus Norrköping inom social omsorg. Alexandra är idag ledamot av kommunfullmäktige och även ledamot av Vård- och Omsorgsnämnden. Hon är gift och har två barn.

- Jag känner stor tacksamhet över denna nominering. Jag vill arbeta för att hela kommunen är en trygg plats att bo, leva och arbeta i. Här ska viljan att hitta lösningar även på de svåraste utmaningarna finnas, våga tänka och agera utanför den traditionella förvaltarboxen! Min ambition om jag får förtroendet att företräda Centerpartiet i kommunen är framförallt att arbeta för att stärka upp resurser med rätt satsningar till skola, vård och omsorg. Jag tror på att lägga partiprestigen åt sidan och lyssna, samarbeta och våga agera framåt. Alla människor ska bemötas med värme och respekt, hela livet. En hjärtefråga är att våra äldre ska få ett värdigt liv. Centerpartiet behövs mer än någonsin, säger Alexandra Asp.

Hela förslaget till valsedel ser ut enligt följande:

 1. Christian Widlund
 2. Alexandra Asp
 3. Kay Andersson
 4. Markus Åkerman
 5. Anna Edebo
 6. Lina Cederlöf Lundgren
 7. Pernilla Claar Granqvist
 8. Roger Sandström
 9. Kerstin Sjöberg
 10. Erik Lambot
 11. Camilla Hahn
 12. Badiha Yaacoub
 13. Henrik Andersson
 14. Muhyadin Omar
 15. Per Strålin
 16. Emmy Nilsson
 17. Ingela Fredriksson
 18. Fredrik Svahn
 19. Diana L Ringborg
 20. Johanna Forsell
 21. Fredrik Franzén
 22. Anette Sundgren
 23. Madeleine Johansson
 24. Emil Edebo
 25. Mikael Appelberg
 26. Bertil Sandström
 27. Elza Gunnarsson
 28. Johan Lundgren
 29. Dietmar Mölk
 30. Mattias Josephson
 31. Gabriella Karlsson
 32. Sten Ovinder
 33. Edvin Hansson

Vid frågor kontakta Christian Widlund på telefon 070-899 30 00, Alexandra Asp på telefon
070-929 07 46 eller listkommitténs ordförande Madelaine Johansson på telefon 073-054 09 29.