Kretsårsmötet har fastställt program och valsedel

På onsdagskvällen den 16 februari genomfördes kretsårsmöte och tillika nomineringsstämma på Norells. Årsmötet fastställde den kommunala valsedeln men även ett nytt kommunalt handlingsprogram.

Christian Widlund omvaldes som ordförande och Camilla Hahn omvaldes till vice kretsordförande.

Kay Andersson, Mikael Appelberg, Emil Edebo och Roger Sandström omvaldes som ordinarie styrelseledamöter tillsammans med nyvalda Markus Åkerman, Åby, Lina Cederlöf Lundgren, Norrköping och Diana Ringborg, Norrköping.

Till ersättare i styrelsen omvaldes Per Strålin och Elza Gunnarsson medan man nyvalde Pernilla C Granqvist, Arkösund. Styrelsen minskades med två ersättare.

Lämnade styrelsen gjorde Peter Gustavsson, Ingela Fredriksson, Anne-Louise Andersson Israelsson och Jaafer Obed.

Kerstin Garstad och Lars-Olof Johansson omvaldes som revisorer med Madelaine Johansson som revisorsersättare.

Under årsmötet fastställdes också den kommunala valsedeln enligt följande:

 1. Christian Widlund
 2. Alexandra Asp
 3. Kay Andersson
 4. Markus Åkerman
 5. Anna Edebo
 6. Lina Cederlöf Lundgren
 7. Pernilla Claar Granqvist
 8. Roger Sandström
 9. Kerstin Sjöberg
 10. Erik Lambot
 11. Camilla Hahn
 12. Badiha Yaacoub
 13. Henrik Andersson
 14. Muhyadin Omar
 15. Per Strålin
 16. Emmy Nilsson
 17. Ingela Fredriksson
 18. Fredrik Svahn
 19. Diana L Ringborg
 20. Johanna Forsell
 21. Fredrik Franzén
 22. Anette Sundgren
 23. Madeleine Johansson
 24. Emil Edebo
 25. Mikael Appelberg
 26. Bertil Sandström
 27. Elza Gunnarsson
 28. Johan Lundgren
 29. Dietmar Mölk
 30. Mattias Josephson
 31. Gabriella Karlsson
 32. Sten Ovinder
 33. Edvin Hansson

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades avgående ledamöter och stämmopresidiet, bestående av ordförande Kerstin Sjöberg och sekreterare Roger Sandström, med blommor. Vice kretsordförande Camilla Hahn överlämnade blommor till valsedelns toppnamn – Christian Widlund och Alexandra Asp.

För mer information kontakta Christian Widlund på mobil 070-899 30 00 eller mail christian.widlund@centerpartiet.se.