Kommunen har inte råd att stå utan vänner i kristider

Lina Cederlöf Lundgren (C) skriver på NT:s debattsida den 28 april 2022 om att de uppseendeväckande händelserna i Navestad under påskhelgen har riktat ljuset mot de stora utmaningar som Norrköping nu har framför sig.

Foto: KFUM Norrköping

Utöver att de som brutit mot lagen självklart ska lagföras så kommer vi behöva kraftsamla för att skapa en trygg vardag för våra invånare.

Vi i Centerpartiet anser att trygghetsskapande är en gemensam handling. Kommunen behöver kroka arm med föreningar, trossamfund, företag och andra starka nätverk som delar vårt gemensamma demokratiska samhällskontrakt.

Norrköping har ett sprudlande och livskraftigt civilsamhälle som mer än gärna bidrar med sin kompetens och sin passion i det stora samhällsbygge som vi alla är en del av.
Trots detta signalerar Norrköpings kommun alltför ofta att insatser och initiativ från civilsamhället och från näringslivet inte behövs i Norrköping – att kommunen kan bäst själv. Turerna kring Strömvillan och KFUM är ett exempel på detta.

Vi i Centerpartiet blev helt bedrövade när vi fick veta att det fanns förslag på bordet om att kasta ut KFUM från Strömvillan och att helt ta över deras verksamhet i kommunal regi. Genom tuffa förhandlingar kunde vi dock hitta en kompromiss i Utbildningsnämnden som vi i Centerpartiet kunde acceptera.

Strömvillan kommer enligt beslutet fortsätta att ha korttidstillsyn och fritidsgård. Korttidstillsynen kommer bedrivas i kommunal regi och fritidsgårdsverksamheten kommer upphandlas av en extern aktör. Vi i Centerpartiet hade helst sett att också korttidstillsynen utfördes av en extern part men det faktum att tiden nu nästan är ute för KFUM:s avtal gör att vi känner oss tvungna att utföra den verksamheten i kommunal regi så att inga barn och unga i behov av korttidstillsyn står utan en plats under en upphandlingsperiod.

Nämndens beslut innebär att KFUM kommer kunna lägga anbud på att fortsätta att bedriva sin uppskattade fritidsgård med HBTQI-inriktning och det innebär också att kommunen nu kan börja reparera den skada som uppstått i relationen med KFUM.
Norrköpings kommun har inte råd att stå utan vänner när krisen kommer – det är tillsammans med andra som vi bygger trygghet och möter de samhällsutmaningar som vi har framför oss.

Lina Cederlöf Lundgren (C), Ledamot i Utbildningsnämnden