Norrköping
Centerpartiet lokalt
  • / Kerstin Sjöberg

Kerstin Sjöberg

Ledadmot av Regionfullmäktige
Ersättare i Regionstyrelsen
Ledamot av Regionstyrelsens utskott personal – och kompetensförsörjning

Ersättare i Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB
Ersättare i Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Kontakta Kerstin Sjöberg

Kontakta Kerstin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....