Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Barn och Utbildningsnämnden

Gunni Karlsson

Ordinare ledamot                                                                                                                                   E-post: gunni.karlsson@hotmail.com

Elisabet Nilsson

Ersättare

E-post:n.stenkilsby@gmail.com

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.