Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Barn och Utbildningsnämnden

Elisabet Nilsson vice ordförande

Mobil 0730-713107
E-post:n.stenkilsby@gmail.com

Gunni Karlsson Ersättare

Mobil: 070-353 46 54                                                                                                                                   E-post: gunni.karlsson@hotmail.com

Catarina Johansson Ersättare

Mobil: 070-876 91 51
E-post: catarina.johansson@odeshog.se


Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.