Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Fullmäktige


Roger Silfver

KF & KS ledamot
tel 0706 37 66 84
E-post: roger.silfver@centerpartiet.se

Jonny Stål

Vice ordförande
Tel: 0144 320 54, mobil 073-380 05 94
Mail: jonny@fiskevard.net

Karl-Gustav Johansson

KF Ledamot
tel 0142-710 83
Mail: kallejohansson@telia.com

Per-Arne Hagby

KF Ledamot

 

__________________________________________________________

Ove Bäck

KF Ersättare

Göran Berglund

KF Ersättare


Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.