KommunFullmäktige

Karl-Gustav Johansson

Email: karl.johansson@odeshog.se

Catarina Johansson

Email: catarina.johansson@odeshog.se

Lisbeth Antonsson 

Email: lisbeth.antonsson@odeshog.se

Jonny Ståhl Ersättare

Email: jonny.stal@odeshog.se

Åse Wännerstam Ersättare
Email: ase.wannerstam@odeshog.se__________________________________________________________


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.