Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Kommunstyrelsen


Roger Silfver Ordinarie ledamot

 tel 0706 37 66 84
E-post: roger.silfver@centerpartiet.se

Karl-Gustav Johansson Ersättare

tel 0142-710 83
Mail: kallejohansson@telia.com

Åse Wännerstam Ersättare

Mobil: 076 895 50 36
E-post: ase.wannerstam@odeshog.se

Mathias Carlsson Ersättare

Mobil: 076 835 4062
E-post: mathias.carlsson@odeshog.se

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.