Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Ödeshögsbostäder

Karl-Gustav Johansson

Ordförande

Mobil:  0704912248
Tel 0142-710 83
Mail: kallejohansson@telia.com

Vakans under tillsättning

Ersättare