Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Övriga uppdrag


Michael Cornell

Ledamot av Regionfullmäktige och Regionala utvecklingsnämnden

______________________________________________________________________________________

Jonny Ståhl

Representant i Vättervårdsförbundet

________________________________________________________________________________________

Roger Silfver

Vigselförättare, Borglig begravningsförättare, Hästholmens Vind,

_________________________________________________________________________________________

Gunni Karlsson, Jan-Olof Segersson

Behmska stiftelsen

__________________________________________________________________________________________

Per-Arne Hagby

Godemän enl. fastighetsbildningslagen, Ombud lantmäteriförrättningar


Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.