Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Övriga uppdrag


Michael Cornell

Ledamot av Regionfullmäktige och Regionala utvecklingsnämnden

______________________________________________________________________________________

Jonny Ståhl

Representant i Vättervårdsförbundet

________________________________________________________________________________________

Gunni Karlsson, Jan-Olof Segersson

Behmska stiftelsen

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.