Övriga uppdrag


Michael Cornell

Ledamot av Regionfullmäktige och Regionala utvecklingsnämnden

______________________________________________________________________________________

Jonny Ståhl

Representant i Vättervårdsförbundet

________________________________________________________________________________________

Gunni Karlsson, Jan-Olof Segersson

Behmska stiftelsen,

________________________________________________________________________________________

Gunni Karlsson

Ordf Sommenbygdens Folkhögsskola
Tel: 070-3534554
Mail: gunni.karlsson@hotmail.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.