Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Socialnämnden

Ove Bäck

Ledamot samt Vice Ordförande                                                                                                           E-post:  rokstenen2@outlook.com

Gunilla Bäck Runander

Ersättare