Ödeshög
Centerpartiet lokalt

Valnämnd

Jonny Ståhl

Ordförande
Tel: 0144 320 54, mobil 073-380 05 94
Mail: jonny@fiskevard.net

Ersättare

Eva Egedahl